Menu

Informacja o obowiązku aktualizacji danych


Informacja o obowiązku aktualizacji danych


Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.


Zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest w do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania.
 

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki i położne wykonujące działalność lecznicza w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązana jest do zgłaszania wszelkich zmian objętych rejestrem  w terminie 14 dni od dnia ich powstania.


W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem we ww. terminie podmiot prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną w wysokości  do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek o aktualizację danych w rejestrze pielęgniarek i położnych

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.