X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Konferencje, Szkolenia

 
 
 
Wiosenny Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa,
Pielęgniarek Naczelnych oraz Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie


Informacja szczegółowa i Karta zgłoszenia
Zakopane, 25-28 marca 2019 r.
 
 
* * *
 

Szkolenie. „Prawo dla pielęgniarek i położnych”

oraz wykład „Socjologia zdrowia”

organizowane przez

Fundację Pracy i Ochrony Zdrowia Almach
 

Informacja szczegółowa


Dom Pielęgniarki i Położnej - Tylmanowa, 5-6 kwietnia 2019 r.
 
 
 
* * *
 
 

 
III Kongres Położnych Rodzinnych

pt: „NOWOCZESNA POŁOŻNA RODZINNA – WIEDZA, JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ”Harmonogram III Kongresu Położnych Rodzinnych
 
 
Gdańsk, 6-7 kwietnia 2019 r.
 
 
* * *
 
I Ogólnopolska Konferencja Ginekologiczno-Położnicza
„Współczesna opieka na każdym etapie życia kobiety”Link do konferencji

Informacja szczegółowaKraków, 8-9 kwietnia 2019 r.
 
* * *
 
 
II ŚLĄSKA KONFERENCJA PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO
 

Informacja szczegółowa

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 
 
Mysłowice (Szyb Bończyk) : 12 kwietnia 2019 r.
 
 
* * *
 
XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego”
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w CiechanowieSzczegółowa informacja i ramowy program konferencji

Karta czynnego uczestnictwa studenta w konferencji

Karta biernego uczestnictwa studenta w konferencji

Karta czynnego uczestnictwa w konferencji

Karta biernego uczestnictwa w konferencji

Regulamin druku prac w monografii zwartej
Ciechanów, 12 kwietnia 2019 r.
 
 
* * *
 
II Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych


Rejestracja na Sympozjum
 
Strona internetowa konferencji: www.wspo.pl
 

Wrocław, 26-27 kwietnia 2019 r.
 
 
* * *
 
 
II FORUM PIELĘGNIARKI PEDIATRYCZNEJ


Informacja szczegółowa i Rejestracja: www.forumpielegniarkipediatrycznej.pl

Szczyrk, 10-11 maja 2019 r.
 
* * *
 
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu”
„Superwizja w polskiej pomocy społecznej – stan obecny i perspektywy”Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 17-18 maja 2019 r.
 
 
* * *

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

„Życiodajna Śmierć  - pamięci Elizabeth Kubler-Ross”

 
Strona internetowa konferencji: www.umb.edu.pl/zyciodajna


Białystok, 23-26 maja 2019 r.
 
 
* * *
 
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania”Strona internetowa konferencji: www.pspp.eu/Ostróda, 10-11 czerwca 2019 r.
 
 
* * *

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra”Informacja szczegółowa


Strona internetowa konferencji: www.polishnursingresearch.umlub.pl


Lublin, 12-14 września 2019 r.
 
 
* * *

V Konferencja Naukowa Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC

Gdański Uniwersytet Medyczny
 

Informacja szczegółowa

Program Konferencji


Gdańsk, 25-26 października 2019 r.
 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.