X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Informacje komisji kształcenia

 

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

 

UWAGA!
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

O tym na jakim etapie znajduje się wniosek danej osoby informuje tzw. status wniosku.
Prosimy o kontrolowanie wspomnianego statusu, ponieważ w przypadku odrzucenia bądź zwrócenia wniosku na kurs osoba zainteresowana nie jest informowana mailowo.

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane drogą elektroniczną o szczegółach realizacji kursu.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

O przyjęciu na kursy specjalistyczne decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawnie wypełniony wniosek na kurs.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

* * *

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA I POŁOWĘ 2020 R.


Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:


Szkolenia specjalizacyjne dla położnych w dziedzinie:


Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:


Kursy kwalifikacyjne dla położnych w dziedzinie:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:


Kursy specjalistyczne dla położnych:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 

Nabory na kursy zaplanowane na I połowę 2020 r. będą stopniowo uruchamiane poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK [ => LOGIN]).

Informacje na temat rozpoczynających się oraz prowadzonych aktualnie naborów są dostępne na stronie internetowej www.moipip.org.pl

* * *

 

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 26 listopada 2019 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

 

SPECJALIZACJE W 2019 R.

MOIPiP planuje w II połowie 2019 r. rozpocząć 4 specjalizacje w dziedzinie:

Na każdą z dziedzin specjalizacji przewidzianych jest 60 miejsc.

Nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa internistycznego został już zakończony.

Nadal trwa nabór na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego oraz pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Wnioski należy składać poprzez SMK. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.


AKTUALNIE PROWADZONE NABORY

Nabory na kursy zaplanowane na II połowę 2019 r. są prowadzone poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK). Informacje na temat rozpoczynających się oraz prowadzonych aktualnie naborów są dostępne na stronie internetowej www.moipip.org.pl

Aktualnie trwa nabór na:

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie:

Kursy specjalistyczne:

Plan kształcenia na I połowę 2020 roku zostanie opublikowany na stronie internetowej MOIPiP (www.moipip.org.pl) po 15 grudnia 2019 r. Pierwsze nabory na kształcenie zgodnie z tym planem zostaną uruchomione pod koniec br.

 
 
 

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

SPECJALIZACJE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 56 maj 2020
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 35 maj 2020
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 30 maj 2020
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 29 maj 2020
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 42 maj 2020
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 20 maj 2020
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 28 maj 2020
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 30 maj 2020
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 60 maj 2021
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 60 maj 2021
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 40 maj 2021
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 60 maj 2021

 

KURSY KWALIFIKACYJNE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 41 luty 2020
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 34 marzec 2020
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 25 luty 2020
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek 26 luty 2020
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 20 luty 2020
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 37 kwiecień 2020
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 40 marzec 2020
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 40 kwiecień 2020

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W TRAKCIE

Rodzaj kursu Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Endoskopia dla pielęgniarek 40 grudzień 2019
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 55 grudzień 2019
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 60 grudzień 2019
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 55 grudzień 2019
Leczenie ran dla pielęgniarek 35 styczeń 2020
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I 43 styczeń 2020
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 40 grudzień 2019
Szczepienia ochronne dla położnych 40 grudzień 2019
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 48 grudzień 2019


 

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.