X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Praca dla pielęgniarek i położnych

2020-07-13

Poradnia POZ w Krakowie

zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza
w niepełnym wymiarze czasu pracy

* * * 

2020-07-09

badaj.to Sp. z o.o.

zatrudni
pielęgniarkę , położną, ratownika medycznego lub technika analityka
na terenie małopolski

* * * 

2020-07-07

Gmina Miejska Kraków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

zatrudni
pielęgniarkę
w Klubie Samopomocy

* * * 

2020-07-03

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Herlinga Grudzińskiego 1, 30-750 Kraków

zatrudni
Edukatora symulacji medycznej

* * * 

2020-07-03

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.

zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza
Miejsce pracy: Ośrodek Dializ z Oddziałem Nefrologicznym w Myślenicach

* * * 

2020-07-02

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

zatrudni
Pielęgniarki i Pielęgniarzy
w pełnym wymiarze etatu

* * * 

2020-06-30

CenterMed Kraków Sp. z o.o.

zatrudni
Pielęgniarkę

* * * 

2020-06-25

DIAGNOSTYKA

zatrudni
pielęgniarkę
położną
Praca w punkcie pobrań w Krakowie

* * * 

2020-06-25

Grupa LUX MED

zatrudni:
Pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną/Pielęgniarza środowiskowo-rodzinnego
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-06-23

Diaverum Polska Sp. z o.o.

zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza
w ośrodku dializ w Krakowie

* * * 

2020-06-23

Grupa LUX MED

zatrudni:
pielęgniarkę/pielęgniarza z uprawnieniami do wykonywania badań audiometrycznych
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-06-18

Centrum Medyczne IGAMED w Chrzanowie

zatrudni
Pielęgniarkę

* * * 

2020-06-17

NZOZ Przychodnia Zdrowia Bieżanów

zatrudni
Pielęgniarkę

* * * 

2020-06-16

Centrum Medyczne ”MED-ALL” w Krakowie

zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-06-15

Dyrektor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

zatrudni
Pielęgniarki

* * * 

2020-06-03

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-06-01

Centrum Medyczne UJASTEK

zatrudni
pielęgniarkę do Działu Opieki Ambulatoryjnej

* * * 

2020-05-29

S.C.D.Z. „MEDICINA” Sp. z o.o. w Krakowie

zatrudni
PIELĘGNIARKĘ ŚRODOWISKOWĄ

* * * 

2020-05-26

NZOZ Siloe

zatrudni pielęgniarkę do pracy w opiece paliatywnej
Miejsce pracy - Kraków, Olkusz

* * * 

2020-05-21

Grupa LUX MED

zatrudni:
pielęgniarki/pielęgniarzy
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-05-19

NZOZ M.Lechowska-Hajto i Partnerzy
Lekarska Spółka Partnerska
z siedzibą w Krakowie przy ulicy K.Galla 24

zatrudni
Pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym POZ

* * * 

2020-05-19

Ogłoszenie o konkursie ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na Oddziale Wieloprofilowym Zachowawczym
Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie

* * * 

2020-05-14

Centrum Medyczne UJASTEK

zatrudni
pielęgniarkę do Poradni Gastroenterologicznej

* * * 

2020-05-14

Praca dla pielęgniarki/pielęgniarza w Luksemburgu
przy testowaniu na COVIDd

z drugim stopniem wykształcenia
na okres 3 miesięcy

* * * 

2020-05-13

ALAB laboratoria
zatrudni pielęgniarkę/arza

Praca w Punkcie Pobrań
Miejsce pracy: Chrzanów

* * * 

2020-05-07

NZOZ Alfa Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju
zatrudni

Pielęgniarkę Koordynującą

* * * 

2020-05-05

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe „MEDICINA” Sp. z o.o. w Krakowie

zatrudni
PIELĘGNIARKI
do pracy w oddziałach szpitalnych

* * * 

2020-04-20

NZOZ M.Lechowska-Hajto i Partnerzy
Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie
nawiąże współpracę
z Pielęgniarką w gabinecie zabiegowym POZ

* * * 

2020-03-09

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
zatrudni

pielęgniarki w Pracowni Endoskopii

* * * 

2020-03-09

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2020-03-06

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy Zdroju
zatrudni

Pielęgniarkę

* * * 

2020-03-06

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

* * * 

2020-03-04

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza, położną

* * * 

2020-03-03

Grupa Blue Medica
nawiąże współpracę z położnymi
w ramach profilaktycznych akcji zdrowotnych

* * * 

2020-02-28

NZOZ Centrum Medyczne
zatrudni PILNIE
pielęgniarkę do Poradni Chirurgicznej

* * * 

2020-02-27

Centrum Medyczne ”MED-ALL” w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-02-25

Fizjomed Sp. z o. o.
poszukuje pielęgniarki do pracy
w Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej
na terenie powiatu limanowskiego

* * * 

2020-02-24

NZOZ Przychodnia Zdrowia Bieżanów
zatrudni
Pielęgniarkę

* * * 

2020-02-13

SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

zatrudni Pielęgniarkę

Miejsce pracy:
nowo powstający Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej

* * * 

2020-02-10

Centrum Medicover
zatrudni
Położną/Położnego

* * * 

2020-02-06

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza
Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie

* * *

2020-01-29

NZOZ „ZDROWIE” Sp.z o.o. w Kluczach
zatrudni:

pielęgniarkę/pielęgniarza środowiskowo-rodzinnej/rodzinnego

* * * 

2020-01-29

Grupa ALAB aktualnie zatrudni osobę na stanowisko:
Osoba pobierająca – Praca w Punkcie Pobrań
Lokalizacje: Kraków i Olkusz

* * * 

2020-01-17

Centrum Medyczne Prokocim
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-01-10

Dom Seniora w Drogini (k. Myślenic)
nawiąże współprace
z POŁOŻNĄ/PIELĘGNIARKĄ

* * * 

2020-01-09

SCANMED S.A.
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza - POZ

Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2020-01-09

NZOZ Przychodnia Zdrowia Bieżanów
zatrudni
Pielęgniarkę (etat)

* * * 

2020-01-09

SCANMED S.A.
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza - Poradnia Okulistyczna

Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2020-01-08

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach
zatrudni
POŁOŻNĄ

* * * 

2020-01-07

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarki

* * * 

2019-12-20

Centrum Medyczne Skopia w Krakowie
podejmie współpracę
z pielęgniarką środowiskową

* * * 

2019-12-18

Centrum Medyczne UJASTEK
zatrudni
położną w Poradni Położniczo-Ginekologicznej

* * * 

2019-12-09

NZOZ Centrum Opieki Domowej „MEDICA” Władysława Kus
zatrudni
pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Miejsce pracy: Teren Zakopanego, lub inny teren powiatu tatrzańskiego

* * * 

2019-12-03

SCANMED S.A.
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Psychiatryczną/Psychiatrycznego

Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-11-29

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza
Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie

* * * 

2019-11-26

Centrum Medyczne UJASTEK Spółka z o. o . w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę
do Działu Opieki Ambulatoryjnej

* * * 

2019-11-26

Centrum Medyczne ”MED-ALL” w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza.

* * * 

2019-11-25

NZOZ Przychodnia Zdrowia Bieżanów (Kraków)
zatrudni
pielęgniarki do POZ

* * * 

2019-11-15

NZOZ M. Lechowska-Hajto i Partnerzy Lekarska Spółka Partnerska
z siedzibą w Krakowie przy ulicy K.Galla 24 (ośrodek zdrowia)
zatrudni Pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym POZ

* * * 

2019-11-15

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM
zatrudni
pielęgniarki/pielęgniarzy

* * * 

2019-11-13

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

* * * 

2019-11-13

Centrum Medyczne UJASTEK
zatrudni
asystentkę stomatologiczną

* * * 

2019-11-05

Centrum Medyczne Diamed w Krakowie
zatrudni
pielęgniarki do pracy w POZ
w miejscowości Trąbki 430 k/Wieliczki

* * * 

2019-11-04

SCANMED S.A.
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Bank Krwi

Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-10-30

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
zatrudni
PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA

* * * 

2019-10-30

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu zatrudni 

pielęgniarkę do pracy w Oddziale Medycyny Paliatywnej

pielęgniarkę do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

pielęgniarkę do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

pielęgniarkę do pracy w Oddziale Leczenia Uzależnień

* * * 

2019-10-28

Enel-Med
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Oddział Galeria Krakowska

* * * 

2019-10-28

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zatrudni:

* * * 

2019-10-24

Centrum Medyczne Larmed w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę

* * * 

2019-10-22

Medi Partner Kraków
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza

* * * 

2019-10-21

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
zatrudni PIELĘGIARKI RODZINNE/ŚRODOWISKOWE

* * * 

2019-10-17

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

ogłasza nabór na stanowisko:
specjalista ds. epidemiologii/pielęgniarka epidemiologiczna

* * * 

2019-10-17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

zatrudni pielęgniarkę do pracy w Oddziale Dziecięcym

* * * 

2019-10-15

NZOZ LARYNGOMED
zatrudni pielęgniarkę
do pracy w poradni laryngologicznej na 1/3 etatu, w Krakowie

* * * 

2019-10-11

SCANMED S.A.
zatrudni
Pielęgniarka/Pielęgniarz - Dzienny Dom Opieki Medycznej

Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-10-10

SCANMED S.A.
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza

Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-09-27

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
zatrudni
PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA
(3/10 etatu) - umowa o pracę

* * * 

2019-09-27

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
zatrudni
pielęgniarkę na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

* * * 

2019-09-25

SCANMED S.A.
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Operacyjną/Operacyjnego

Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-09-24

MEGREZ SP. Z O.O. – WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W TYCHACH
zatrudni
PIELĘGNIARKI

Na oddziałach:
• Neurologicznym
• Chorób Wewnętrznych
• Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

* * * 

2019-09-24

MEDEA Sp. z o.o.
zatrudni do pracy w szkołach
w Michałowicach i Więcławicach

higienistkę, pielęgniarkę szkolną, pielęgniarkę

* * * 

2019-09-23

Centrum Medyczne Diamed w Krakowie
zatrudni pielęgniarki
do pracy w POZ

* * * 

2019-09-20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
zatrudni
dwie osoby na stanowisku pielęgniarka

* * * 

2019-09-20

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM
zatrudni
pielęgniarki/pielęgniarzy

* * * 

2019-09-20

Praca dodatkowa dla pielęgniarki - centrum Krakowa

* * * 

2019-09-17

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza
Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie

* * * 

2019-09-17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25

zatrudni pielęgniarki w oddziałach:
- Chorób Wewnętrznych i Geriatrii,
- Urazowo-Ortopedycznym,
- Chirurgicznym,
- Neurologicznym,
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

* * * 

2019-09-13

Euromed NZOZ
nawiąże współpracę z:
pielęgniarką środowiskową, położną środowiskową, pielęgniarką/położną

Miejsce pracy (do wyboru): NIEPOŁOMICE, WIELICZKA, KRAKÓW

* * * 

2019-09-10

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIDOK-MED
zatrudni Pielęgniarkę

* * * 

2019-08-30

Centrum Medyczne ”MED-ALL”
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2019-08-29

Przychodnia w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę
z uprawnieniami do pracy w środowisku oraz w gabinecie szczepień

* * * 

2019-08-29

Przychodnia w Krakowie
zatrudni położną
z uprawnieniami do pracy w środowisku

* * * 

2019-08-26

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED w Oświęcimiu
zatrudni pielęgniarkę

* * * 

2019-08-21

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

* * * 

2019-08-19

SCANMED S.A. zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza POZ o profilu pediatrycznym
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-08-19

SCANMED S.A. zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Środowiskową/Środowiskowego
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-08-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
zatrudni pielęgniarki

* * * 

2019-08-12

SCANMED S.A. zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Operacyjną/Operacyjnego
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-08-07

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
zatrudni
pielęgniarkę posiadającą kurs w środowisku nauczania i wychowania
bądź z tytułem magistra.

* * * 

2019-08-01

DaVita
zatrudni pielęgniarki
Miejsce pracy: Wadowice

* * * 

2019-07-30

COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o. o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
zatrudni
pielęgniarkę położną/położnego

* * * 

2019-07-26

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe
MEDICINA
zatrudni PIELĘGNIARKĘ
(Kraków, ul. Barska)

* * * 

2019-07-22

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM
zatrudni
pielęgniarki/pielęgniarzy

* * * 

2019-07-18

CENTRO MEDICA sp. z o.o.
poszukuje do współpracy
pielęgniarki/pielęgniarzy i/lub ratowników medycznych

* * * 

2019-07-16

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza
w Ambulatorium z Izbą Chorych

* * * 

2019-07-16

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Biały Potok” w Trzemeśni
zatrudni
pielęgniarki/pielęgniarzy, ratowników medycznych

* * * 

2019-07-05

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
zatrudni pielęgniarki

* * * 

2019-07-04

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
zatrudni pielęgniarki

* * * 

2019-07-03

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
zatrudni
pielęgniarkę posiadającą kurs w środowisku nauczania i wychowania lub z tytułem magistra

* * * 

2019-07-03

Śląskie Laboratoria Analityczne
zatrudnią pielęgniarki do punktów pobrań
w Andrychowie oraz Wadowicach

* * * 

2019-07-03

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41
zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy


* * * 

2019-07-03

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza
Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie


* * * 

2019-07-01

SCANMED S.A.
zatrudni Pielęgniarkę Epidemiologiczną
Miejsce pracy: KRAKÓW


* * * 

2019-07-01

Dom Opieki dla Osób Starszych
w gminie Niepołomice
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

2019-06-24

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny, Krynica-Zdrój
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska:

 

2019-06-24

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny, Krynica-Zdrój
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

2019-06-24

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny, Krynica-Zdrój
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

2019-06-19

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

zatrudni pielęgniarkę szkolną

 

2019-06-10

SCANMED S.A.
zatrudni w Krakowie
Położną AOS

 

2019-06-07

SCANMED S.A.
zatrudni w Krakowie
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Medycyny Pracy

 

2019-06-07

SCANMED S.A.
zatrudni w Krakowie
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Środowiskową/Środowiskowego

 

2019-06-06

NS ZOZ Multimed Sp. z o. o. w Bieruniu
zatrudni
pielęgniarkę

 

2019-06-06

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
zatrudni
Pielęgniarkę

 

2019-06-03

Ośrodek Zdrowia w Szycach Spółka z o.o.

zatrudni

PIELĘGNIARKĘ ŚRODOWISKOWĄ

 

2019-05-31

Żłobek Samorządowy Nr 32 w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę

 

2019-05-30

Centrum Medi Partner Jasnogórska (Kraków)
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza

 

 

2019-05-28

Centrum Medyczne Enel-Med
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza
w Oddziale Galeria Krakowska

 

2019-05-27

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

 

2019-05-24

NZOZ Pasternik zatrudni pielęgniarki

 

2019-05-09

Przychodnia ginekologiczna NZOZ Arka (Kraków)
zatrudni pielęgniarkę

 

2019-05-08

Śląskie Laboratoria Analityczne
zatrudnią pielęgniarki do punktów pobrań
w Andrychowie, Kętach, Wadowicach oraz Olkuszu

 

2019-04-29

Centrum Medyczne ”MED-ALL” w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę.

 

2019-04-29

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
zatrudni pielęgniarki
środowiskową oraz szkolną.

 

2019-04-25

Centrum Medyczne Larmed w Krakowie
zatrudni położną środowiskową do pracy w POZ

 

2019-04-24

Centrum Medyczne Diamed w Krakowie
zatrudni pielęgniarki do pracy w POZ

 

2019-04-24

Centrum Medyczne UJASTEK w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę

 

2019-04-15

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

 

2019-04-10

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie (Salwator)
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza
z uprawnieniami do pracy w Poradni Alergologicznej

 

2019-04-10

Oddział Centrum Medycznego ENEL-MED w Tarnowie Podgórnym
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

2019-04-08

Szpital w Proszowicach zatrudni
pielęgniarkę środowiskową
do pracy w Ośrodku Zdrowia w Niegardowie gm. Koniusza

 

2019-04-08

Dom Pogodnej Jesieni zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza na stanowisko koordynatora

 

2019-04-01

Massmedica S.A. zatrudni pielęgniarki z doświadczeniem instrumentariuszki
na stanowisko Doradca Medyczny

 

2019-04-01

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.