X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Publikacje

Nr 40 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 39 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 38 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 37 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 36 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 35 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 34 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 33 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 32 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 31 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 30 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 29 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 28 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 27 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 26 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 25 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 24 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Wydanie jubileuszowe "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 23 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 22 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 21 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 20 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 19 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 18 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 17 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 16 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 15 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 14 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 13 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 12 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 11 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 10 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 9 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 8 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 7 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 6 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 4-5 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 3 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 2 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 1 gazety "Małopolskie Pielęgniarki i Położne"

Nr 106 gazety "Ad vocem"

Nr 105 gazety "Ad vocem"

Nr 104 gazety "Ad vocem"

Nr 103 gazety "Ad vocem"

Nr 102 gazety "Ad vocem"

Nr 101 gazety "Ad vocem"

Nr 100 gazety "Ad vocem"

Nr 99 gazety "Ad vocem"

Nr 98 gazety "Ad vocem"

Nr 97 gazety "Ad vocem"

Nr 96 gazety "Ad vocem"

Nr 95 gazety "Ad vocem"

Nr 94 gazety "Ad vocem"

Nr 93 gazety "Ad vocem"

Nr 92 gazety "Ad vocem"

Nr 91 gazety "Ad vocem"

Nr 90 gazety "Ad vocem"

Nr 89 gazety "Ad vocem"

Nr 88 gazety "Ad vocem"

Nr 87 gazety "Ad vocem"

Nr 86 gazety "Ad vocem"

Nr 85 gazety "Ad vocem"

Nr 84 gazety "Ad vocem"

Nr 83 gazety "Ad vocem"

Nr 82 gazety "Ad vocem"

Nr 81 gazety "Ad vocem"

Nr 80 gazety "Ad vocem"

Nr 79 gazety "Ad vocem"

Nr 78 gazety "Ad vocem"

Nr 77 gazety "Ad vocem"

Nr 76 gazety "Ad vocem"

Nr 75 gazety "Ad vocem"

Nr 74 gazety "Ad vocem"

Nr 73 gazety "Ad vocem"

Nr 72 gazety "Ad vocem"

Nr 71 gazety "Ad vocem"

Nr 70 gazety "Ad vocem"

Nr 69 gazety "Ad vocem"

Nr 68 gazety "Ad vocem"

Nr 67 gazety "Ad vocem"

Nr 66 gazety "Ad vocem"

Nr 65 gazety "Ad vocem"

Nr 64 gazety "Ad vocem"

Nr 63 gazety "Ad vocem"

Nr 62 gazety "Ad vocem"

Nr 61 gazety "Ad vocem"

Do otwarcia plików z gazetą, jak rownież wnioskami i regulaminami niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

Program dostępny do ściągnięcia po kliknięciu w logo: \"Adobe

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.