Menu

Wydawnictwo

Ojcowski dom. Tradycja i obyczaj

Józef Luberda


Kraków 2012, ISBN 978-83-87130-27-5, str. 76.,


Cena detaliczna 21,00 zł, Cena hurtowa 15,75 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 14,70 zł, Cena hurtowa brutto 11,55 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Książka pt. „Ojcowski dom. Tradycja i obyczaj” Józefa Luberdy w sposób niezwykle klarowny i syntetyczny opisuje następujące po sobie cykliczne wydarzenia roku liturgicznego splecione z wierzeniami i obrzędowością ludową górali podhalańskich – można śmiało powiedzieć żyjących w XX wieku. Trzeba mieć wiele chęci i głęboką identyfikację kulturową, żeby i dzisiaj zachowywać zwyczaje przekazane przez przodków w takiej postaci, jaka miała miejsce właśnie w tym, a nie innym miejscu, trzeba mieć też spory autorytet wśród młodych, by zechcieli oni czynnie uczestniczyć w obrzędach i jeszcze zachować je dla następców. Autor każde z opowiadań konstruuje w podobny sposób, przytacza przeznaczoną na ten czas liturgię Kościoła Katolickiego i dalej związane z owym czasem obrzędy. Są więc owe opowiadania usystematyzowanym źródłem informacji dla zainteresowanych, stanowią one dokument tego, co było przez wieki sensem życia naszych przodków.


W hołdzie Hannie Chrzanowskiej

Hanna Paszko, Tadeusz Wadas

Kraków 2011, ISBN 978-83-87130-25-1, str. 189.,

Cena detaliczna 31,50 zł, Cena hurtowa 26,50 zł.
 

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 26,25 zł, Cena hurtowa brutto 21,00 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Pielęgniarstwo to pasja, pielęgniarstwo to rozumna, dojrzała miłość do innego człowieka. Miłość akceptująca i wspierająca. Autorzy publikacji podjęli się trudnego zadania, przekazania współczesnym Pielęgniarkom przesłania, testamentu Hanny Chrzanowskiej, zawierającego wartości uniwersalne. Rozmowa pomiędzy Nimi porusza zagadnienia, z którymi spotyka się każda Pielęgniarka, Pielęgniarz w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Nie jest to publikacja prosta, nie jest to bestseller w potocznym tego słowa znaczeniu, ale to prezentacja pewnej postawy oczekiwanej od Pielęgniarek i Pielęgniarzy przez społeczeństwo. Jest to deklaracja, że pielęgniarstwo to nie tylko jeden z wielu zawodów, to zawód wymagający specyficznych cech zaangażowania, uczciwości, zrozumienia, poświęcenia. Autorzy w publikacji przekonują nas czytelników, że współczesne pielęgniarstwo to nadal pasja, zaangażowanie, miłość do innych, a jednocześnie profesjonalizm zawodowy.

 


Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie
pod redakcją Kazimiery Zahradniczek

Kraków 2011, ISBN 978-83-87130-24-4, str. 563.,
 

CENA PROMOCYJNA:
Cena brutto 50,00 zł.

 

Pełna identyfikacja z zawodem pielęgniarskim, z jego misją i rolą w społeczeństwie jest bardzo trudna, a może nawet niemożliwa bez znajomości historycznych przeobrażeń i procesu dochodzenia do aktualnej rzeczywistości.

Bez zrozumienia przeszłości nie można skutecznie budować podstaw tego, co można nazwać kulturą zawodu.

Errata do książki „Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie”.


Anna Rydlówna (1884-1969) organizatorka szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa

Urszula Perkowska

Kraków 2010, ISBN 978-83-87130-23-7, str. 244.,
Cena detaliczna 47,25 zł, Cena hurtowa 42 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 36,75 zł, Cena hurtowa brutto 31,50 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Polskie środowisko pielęgniarskie może się poszczycić wieloma wybitnymi postaciami, które całe swoje życie poświęciły opiece nad potrzebującymi. Zalicza się do nich Anna Rydlówna, jedna z organizatorek krakowskiego szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa.


dr nauk hum. Barbara Dobrowolska

Historia szpitala przy ulicy Drewnowskiej w Łodzi 1892-2003

Kraków 2010, ISBN 978-83-87130-22-0, str. 129.,
Monografia albumowa.
Format: 297 x 210 mm.


Cena detaliczna 21 zł.
 

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 15,75 zł, Cena hurtowa brutto 10,50 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Z przedmowy:

W życiu codziennym zalewa nas potop coraz to nowych wydarzeń, które odsuwają pamięć o tym, co było nawet ważne w pewnym okresie czasu. Chrońmy nasze wspomnienia, bo one są bardzo istotne, gdyż z nich wypływa nasze doświadczenie broniące nas przed popełnianiem błędów w przyszłości.


Agnieszka Mamoń

Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych

Kraków 2009, ISBN 978-83-87130-20-6, str. 126.,
Cena detaliczna 26,25 zł.

Wydawnictwo MOIPiP wydało nową pozycję książkową autorstwa Pani Agnieszki Mamoń pod tytułem „Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych”.

Pomysł napisania książki powstał podczas wykonywania codziennych obowiązków w pracy oraz realizacji szkoleń i praktyk zawodowych. Podręcznik ułatwia sprawne poruszanie się w dziedzinie wakcynologii, w jej podstawowym zakresie. Przedstawia organizację szczepień ochronnych w Polsce i regulacje prawne z nią związane. Zawiera również dane kliniczne dotyczące chorób, charakterystykę szczepionek zgodnych z Programem Szczepień Ochronnych w Polsce. Umieszczone w publikacji schematy podawania szczepionek w przejrzysty sposób ułatwiają pracę, a szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania konkretnych preparatów, technika wykonywania szczepień oraz problemy z tym związane podnoszą znaczenie praktyczne książki.


Hanna Paszko

Dobroć mieszka w sercu

Kraków 2008, ISBN 978-83-87130-19-0, str. 140.,
Cena detaliczna 26,25 zł.


CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 21,00 zł, Cena hurtowa brutto 15,75 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Hanna Paszko - pielęgniarka, autorka wielu referatów i artykułów poświęconych tematowi etyki zawodowej i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz godności ludzkie], szczególnie godności człowieka chorego, cierpiącego i umierającego. Artykuły drukowane były od 1995 roku w prasie zawodowe] o zasięgu krajowym i lokalnym.

Książkę Hanny Paszko „Dobroć mieszka w sercu” przeczytałam przypadkiem, jeszcze w maszynopisie. Znudzona brzydką pogodą sięgnęłam po zapisane kartki i... Czytałam trudne zdania o cierpieniach i odchodzeniu z tego świata jednego dziecka, samotności osieroconej dziewczynki, tęsknocie młodej dziewczyny, żeby być potrzebną. Wraz z bohaterami przeżywałam cierpienia ludzi chorych, myślałam o dobroci i miłości ludzkiej opartej na miłości do Najwyższego. To był tekst, który każdy człowiek chciałby przeczytać, choć nie zawsze sobie to uświadamia. Książka jest trudna ale jednocześnie wzruszająca i napełniająca nadzieją, że na swojej drodze, w trudnych momentach życia, w zdrowiu lub chorobie spotkamy taką dobrą, pełną miłości i zrozumienia Józię - pielęgniarkę. Dziękuję Autorce.

E. K. Pierwsza Czytelniczka


Urszula Krzyżanowska-Łagowska

Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim

Kraków 2005, ISBN 83-87130-17-6, str. 343.,
Cena 30 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 21,00 zł, Cena hurtowa brutto 15,75 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Recenzje (fragmenty):

[...] Urszula Krzyżanowska-Łagowska rozumiejąc współczesne procesy globalizacyjne, które pociągają za sobą przenikanie się kultur, ras, narodów, religii i wielości teorii, postuluje stworzenie międzykulturowego wzoru widzenia zawodu pielęgniarki. Słusznie uważa, że istnieje potrzeba ujednolicenia poglądów na to, kim jest człowiek, czym jest zdrowie i choroba oraz jakie związki zachodzą między człowiekiem a zdrowiem oraz między chorobą a środowiskiem. [...]

[...] Sprawności duchowe opisane jako cnoty dotyczą zagadnień zdolności do rozpoznawania dobra i zła, zdolność znoszenia bólu i cierpienia oraz zdolność odczuwania radości życia. (...) Omówiono kompetencje zawodowe i profesjonalne, w których wyrażają się zarówno wiedza, umiejętności, jak również cechy osobowości pielęgniarki. [...]

prof. dr hab. med. Marian Kazimierz Klamut

[...] Autorka recenzowanej pracy, Urszula Krzyżanowska-Łagowska, jest dobrym znawcą zagadnień medycyny pielęgniarskiej oraz problematyki związanej z duchowym aspektem pielęgniarstwa. [...]

[...] Autorka umieszcza współczesne pielęgniarstwo jako naukę i praktykę w służbie zdrowia i życia ludzkiego. Jest to bardzo wysoka poprzeczka dla pielęgniarstwa polskiego. [...]

prof. dr hab. Halina Romanowska-Łakomy


Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz kodeks w formacie PDF (Acrobat Reader).


Opracowanie: Izabela Ćwiertnia, Krystyna Miś, Małgorzata Malisiewicz-Korona.

Wybrane Procedury dla Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych oraz Kategorie 3-znakowe ICD-10

Kraków 2004, ISBN 83-87130-16-8, str. 10.
Cena - 4 zł, dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pozycja dostępna bezpłatnie.

Ze wstępu:

Praktyka pielęgniarki i położnej rodzinnej doświadcza gwałtownych zmian. Obecnie duże zmiany dotyczą sprawozdawczości. Mamy nadzieję, że dokumentacja i sprawozdawczość będzie służyła podniesieniu rangi naszego zawodu i wskaże kierunki rozwoju.

Wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia określają zasady i sposób kodowania procedur, choroby zasadniczej i współistniejącej przez personel medyczny. Korzystanie z klasyfikacji międzynarodowej pozwoli na tworzenie statystyk o dużej porównywalności. Spodziewamy się, że nowy sposób raportowania wykonanych świadczeń przyczyni się do nowego sposobu rozliczania.

W celu łatwiejszego posługiwania się kodami jednostek chorobowych i skorelowanymi z nimi procedurami medycznymi opracowałam podręczny spis kodów we współpracy z panią Krystyną Miś - pielęgniarką i panią Małgorzatą Korona - położną.

Mamy nadzieję, że podręczny spis kodów umożliwi podobny sposób kodowania przez wszystkich świadczeniodawców - pielęgniarki i położne rodzinne. Stosowanie więcej niż jednej procedury u jednego pacjenta pozwoli na rzetelne odzwierciedlenie wkładu pracy pielęgniarki i położnej.


Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.