Menu

Wydawnictwo

Hanna Chrzanowska, Pamiętniki listy notatki

Opracowanie: Alina Rumun, Marzena Florkowska
Kraków 2018, ISBN 978-83-87130-29-9, str. 307,
Książka zawiera CD z przemówieniem Hanny Chrzanowskiej.

Cena detaliczna 40,00 zł, cena hurtowa 35,00 zł (oprawa twarda).Była sumieniem środowiska pielęgniarskiego. Tak określił Hannę Chrzanowską kard. Franciszek Macharski, który znał Ją osobiście, a kard. Stanisław Dziwisz, także świadek Jej życia, nazwał Ją Matką Teresą Krakowa.

Ks. dr Andrzej Scąber,
Delegat Arcybiskupa Krakowskiego
ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej

 

* * *

Zachowane pisma pokazują pielęgniarkę i błogosławioną o ludzkiej twarzy, z niesłychanym poczuciem humoru, wesołością, żartem, dystansem do siebie i świata, a jednocześnie bardzo poważnie traktującą wszystkie sprawy związane z chorym człowiekiem. Gotową przeskakiwać najwyższe przeszkody w poszukiwaniu pomocy dla potrzebującego, a jednocześnie zdającą sobie sprawę z trudnych cech charakteru człowieka cierpiącego. Wymagająca od pielęgniarek, aby troszczyły się także o siebie i swoje siły i nie ulegały wszystkim zachciankom potrzebujących, ale wciąż myślącą o chronikach i ich rodzinach. Wychowana w luksusie, zamożności i otoczeniu ludzi o najwyższej kulturze, a szukająca potrzebujących w najbardziej opuszczonych i zaniedbanych miejscach. Świetnie czująca się na koncercie w filharmonii i salach uniwersyteckich, i czyszcząca pacjentów z wszy i pcheł w suterynach na obrzeżach Krakowa. Ciągle poszukującą Boga, ale daleką od manifestacji religijnych i niezwykle dyskretną. Jakże bliską nam w tym swoim zapale, stawianiu na pozór wygórowanych celów, w porażkach, zawodach, zniecierpliwieniu, a tak pociągającą w nieustannej pracy nad sobą i w tym, co osiągnęła.

Marzena Florkowska


Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej.
Wybrane zagadnienia

Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda

Kraków 2014, ISBN 978-83-87130-27-5, str. 227.,

Cena detaliczna 30,00 zł, cena hurtowa 25,00 zł (oprawa miękka).
Cena detaliczna 35,00 zł, cena hurtowa 30,00 zł (oprawa twarda).

Książka podejmuje bardzo istotny problem w aktualnej sytuacji coraz częstszych kontaktów personelu pielęgniarskiego z pacjentami z innych krajów i kultur bardzo odmiennych od naszej.
Książka ma znaczenie poznawcze i praktyczne, a tym samym może z niej skorzystać nie tylko odbiorca, do którego jest ona skierowana zgodnie z tytułem, ale każdy, który poszukuje informacji niezbędnych do właściwego komunikowania się z innymi osobami o odmiennych kulturowo korzeniach.
Osoby, które napisały książkę oprócz wykształcenia medycznego posiadają wykształcenie humanistyczne i są autorkami lub współredaktorkami publikacji zwartych, prac oryginalnych z zakresu komunikowania międzykulturowego i medycyny komplementarnej.
Stąd zaproponowany przez nie układ uwzględnia w kolejnych rozdziałach różnice kulturowe W postrzeganiu człowieka i w komunikowaniu się ludzi oraz konsekwencje uchodźctwa i imigracji. Oddzielnie uwzględniono problemy w opiece medycznej i społecznej wybranych grup uchodźców i imigrantów – Czeczenów, Białorusinów, Afgańczyków, Wietnamczyków, Ukraińców, Rosjan i Hindusów. Ta część jest podobnie opracowana dla poszczególnych narodowości. Uwzględnia ona ogólną charakterystykę narodu i kraju pochodzenie, charakteryzuje ich pobyt w Polsce, wizerunek obcokrajowca w dyskursie politycznym, medialnym i społecznym. Opracowanie kończy się opisem kolejnych społeczności w wymiarach kulturowych według Richarda R. Getsteland`a, odnoszących sie do relacji międzyludzkich, ich stosunku do czasu i zachowań niewerbalnych. Praktyczne zalecenia dla personelu pielęgniarskiego uwzględniające odmienności w opiece i komunikowania znajdują się również w części końcowej. Kolejne rozdziały lub podrozdziały zawierają również piśmiennictwo, na które składają sie pozycje książkowe, artykuły z czasopism oraz netografia (opracowania znajdujące się w internecie - strony urzędów centralnych oraz grup narodowościowych).
Tematyka książki sama w sobie musi zawierać pewne fragmenty, które mogą być kontrowersyjne, ze względu na poruszaną tematykę. Do takich nalezą zapiski mówiące o stereotypach. Autorki podają wtedy np. obraźliwe zwroty dla poszczególnych narodowości.
Całość tekstu w swojej treści, poza powyżej wspomnianymi fragmentami, jest napisana w taki sposób, że powinna być zrozumiała dla każdego bez wcześniejszego przygotowania antropologicznego, kulturowego, socjologicznego i medycznego. Wszystkie zwroty, które mogłyby być niezrozumiałe zostały wyjaśnione.
Książka ta uzupełnia lukę wydawniczą w zakresie podręczników ujmujących holistyczne podejście do zrozumienia postępowania pacjenta lub osoby obcej kulturowe w naszym kraju i tym samym zmniejszy często niekorzystne uwagi kierowane pod ich adresem.

Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka.


Ojcowski dom. Tradycja i obyczaj

Józef Luberda


Kraków 2012, ISBN 978-83-87130-26-8, str. 76.,


Cena detaliczna 21,00 zł, Cena hurtowa 15,75 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 14,70 zł, Cena hurtowa brutto 11,55 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Książka pt. „Ojcowski dom. Tradycja i obyczaj” Józefa Luberdy w sposób niezwykle klarowny i syntetyczny opisuje następujące po sobie cykliczne wydarzenia roku liturgicznego splecione z wierzeniami i obrzędowością ludową górali podhalańskich – można śmiało powiedzieć żyjących w XX wieku. Trzeba mieć wiele chęci i głęboką identyfikację kulturową, żeby i dzisiaj zachowywać zwyczaje przekazane przez przodków w takiej postaci, jaka miała miejsce właśnie w tym, a nie innym miejscu, trzeba mieć też spory autorytet wśród młodych, by zechcieli oni czynnie uczestniczyć w obrzędach i jeszcze zachować je dla następców. Autor każde z opowiadań konstruuje w podobny sposób, przytacza przeznaczoną na ten czas liturgię Kościoła Katolickiego i dalej związane z owym czasem obrzędy. Są więc owe opowiadania usystematyzowanym źródłem informacji dla zainteresowanych, stanowią one dokument tego, co było przez wieki sensem życia naszych przodków.


W hołdzie Hannie Chrzanowskiej

Hanna Paszko, Tadeusz Wadas

Kraków 2011, ISBN 978-83-87130-25-1, str. 189.,

Cena detaliczna 31,50 zł, Cena hurtowa 26,50 zł.
 

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 26,25 zł, Cena hurtowa brutto 21,00 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Pielęgniarstwo to pasja, pielęgniarstwo to rozumna, dojrzała miłość do innego człowieka. Miłość akceptująca i wspierająca. Autorzy publikacji podjęli się trudnego zadania, przekazania współczesnym Pielęgniarkom przesłania, testamentu Hanny Chrzanowskiej, zawierającego wartości uniwersalne. Rozmowa pomiędzy Nimi porusza zagadnienia, z którymi spotyka się każda Pielęgniarka, Pielęgniarz w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Nie jest to publikacja prosta, nie jest to bestseller w potocznym tego słowa znaczeniu, ale to prezentacja pewnej postawy oczekiwanej od Pielęgniarek i Pielęgniarzy przez społeczeństwo. Jest to deklaracja, że pielęgniarstwo to nie tylko jeden z wielu zawodów, to zawód wymagający specyficznych cech zaangażowania, uczciwości, zrozumienia, poświęcenia. Autorzy w publikacji przekonują nas czytelników, że współczesne pielęgniarstwo to nadal pasja, zaangażowanie, miłość do innych, a jednocześnie profesjonalizm zawodowy.

 


Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie
pod redakcją Kazimiery Zahradniczek

Kraków 2011, ISBN 978-83-87130-24-4, str. 563.,
 

CENA PROMOCYJNA:
Cena brutto 50,00 zł.

 

Pełna identyfikacja z zawodem pielęgniarskim, z jego misją i rolą w społeczeństwie jest bardzo trudna, a może nawet niemożliwa bez znajomości historycznych przeobrażeń i procesu dochodzenia do aktualnej rzeczywistości.

Bez zrozumienia przeszłości nie można skutecznie budować podstaw tego, co można nazwać kulturą zawodu.

Errata do książki „Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie”.


Anna Rydlówna (1884-1969) organizatorka szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa

Urszula Perkowska

Kraków 2010, ISBN 978-83-87130-23-7, str. 244.,
Cena detaliczna 47,25 zł, Cena hurtowa 42 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 36,75 zł, Cena hurtowa brutto 31,50 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Polskie środowisko pielęgniarskie może się poszczycić wieloma wybitnymi postaciami, które całe swoje życie poświęciły opiece nad potrzebującymi. Zalicza się do nich Anna Rydlówna, jedna z organizatorek krakowskiego szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa.


dr nauk hum. Barbara Dobrowolska

Historia szpitala przy ulicy Drewnowskiej w Łodzi 1892-2003

Kraków 2010, ISBN 978-83-87130-22-0, str. 129.,
Monografia albumowa.
Format: 297 x 210 mm.


Cena detaliczna 21 zł.
 

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 15,75 zł, Cena hurtowa brutto 10,50 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Z przedmowy:

W życiu codziennym zalewa nas potop coraz to nowych wydarzeń, które odsuwają pamięć o tym, co było nawet ważne w pewnym okresie czasu. Chrońmy nasze wspomnienia, bo one są bardzo istotne, gdyż z nich wypływa nasze doświadczenie broniące nas przed popełnianiem błędów w przyszłości.


Agnieszka Mamoń

Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych

Kraków 2009, ISBN 978-83-87130-20-6, str. 126.,
Cena detaliczna 26,25 zł.

Wydawnictwo MOIPiP wydało nową pozycję książkową autorstwa Pani Agnieszki Mamoń pod tytułem „Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych”.

Pomysł napisania książki powstał podczas wykonywania codziennych obowiązków w pracy oraz realizacji szkoleń i praktyk zawodowych. Podręcznik ułatwia sprawne poruszanie się w dziedzinie wakcynologii, w jej podstawowym zakresie. Przedstawia organizację szczepień ochronnych w Polsce i regulacje prawne z nią związane. Zawiera również dane kliniczne dotyczące chorób, charakterystykę szczepionek zgodnych z Programem Szczepień Ochronnych w Polsce. Umieszczone w publikacji schematy podawania szczepionek w przejrzysty sposób ułatwiają pracę, a szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania konkretnych preparatów, technika wykonywania szczepień oraz problemy z tym związane podnoszą znaczenie praktyczne książki.


Hanna Paszko

Dobroć mieszka w sercu

Kraków 2008, ISBN 978-83-87130-19-0, str. 140.,
Cena detaliczna 26,25 zł.


CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 21,00 zł, Cena hurtowa brutto 15,75 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Hanna Paszko - pielęgniarka, autorka wielu referatów i artykułów poświęconych tematowi etyki zawodowej i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz godności ludzkie], szczególnie godności człowieka chorego, cierpiącego i umierającego. Artykuły drukowane były od 1995 roku w prasie zawodowe] o zasięgu krajowym i lokalnym.

Książkę Hanny Paszko „Dobroć mieszka w sercu” przeczytałam przypadkiem, jeszcze w maszynopisie. Znudzona brzydką pogodą sięgnęłam po zapisane kartki i... Czytałam trudne zdania o cierpieniach i odchodzeniu z tego świata jednego dziecka, samotności osieroconej dziewczynki, tęsknocie młodej dziewczyny, żeby być potrzebną. Wraz z bohaterami przeżywałam cierpienia ludzi chorych, myślałam o dobroci i miłości ludzkiej opartej na miłości do Najwyższego. To był tekst, który każdy człowiek chciałby przeczytać, choć nie zawsze sobie to uświadamia. Książka jest trudna ale jednocześnie wzruszająca i napełniająca nadzieją, że na swojej drodze, w trudnych momentach życia, w zdrowiu lub chorobie spotkamy taką dobrą, pełną miłości i zrozumienia Józię - pielęgniarkę. Dziękuję Autorce.

E. K. Pierwsza Czytelniczka


Urszula Krzyżanowska-Łagowska

Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim

Kraków 2005, ISBN 83-87130-17-6, str. 343.,
Cena 30 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 21,00 zł, Cena hurtowa brutto 15,75 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Recenzje (fragmenty):

[...] Urszula Krzyżanowska-Łagowska rozumiejąc współczesne procesy globalizacyjne, które pociągają za sobą przenikanie się kultur, ras, narodów, religii i wielości teorii, postuluje stworzenie międzykulturowego wzoru widzenia zawodu pielęgniarki. Słusznie uważa, że istnieje potrzeba ujednolicenia poglądów na to, kim jest człowiek, czym jest zdrowie i choroba oraz jakie związki zachodzą między człowiekiem a zdrowiem oraz między chorobą a środowiskiem. [...]

[...] Sprawności duchowe opisane jako cnoty dotyczą zagadnień zdolności do rozpoznawania dobra i zła, zdolność znoszenia bólu i cierpienia oraz zdolność odczuwania radości życia. (...) Omówiono kompetencje zawodowe i profesjonalne, w których wyrażają się zarówno wiedza, umiejętności, jak również cechy osobowości pielęgniarki. [...]

prof. dr hab. med. Marian Kazimierz Klamut

[...] Autorka recenzowanej pracy, Urszula Krzyżanowska-Łagowska, jest dobrym znawcą zagadnień medycyny pielęgniarskiej oraz problematyki związanej z duchowym aspektem pielęgniarstwa. [...]

[...] Autorka umieszcza współczesne pielęgniarstwo jako naukę i praktykę w służbie zdrowia i życia ludzkiego. Jest to bardzo wysoka poprzeczka dla pielęgniarstwa polskiego. [...]

prof. dr hab. Halina Romanowska-Łakomy


Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.